Website beheer

Onderdeel van dienstverlening van IMathla Consultancy is het opzetten en beheren van websites, forums en webshops.

In het verleden is ervaring opgebouwd met:

Daarnaast heb ik in het verleden veel ervaring opgebouwd met het maken van HTML-en CSS-websites voor o.a. het Intranet van de afdeling P&O van de Hogeschool van Amsterdam en voor diverse privé-websites voor mezelf en voor anderen.